Facebook Twitter Linkedin Foursquare Blog info@masterturismoourense.es
Programa

O Master Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde é unha titulación oficial de 60 créditos ECTS.

O título profesionalizante de Máster ten unha duración de un curso académico, compuesto por dos cuatrimestres de 30 créditos ECTS cada uno. El primer cuatrimestre se compone de 5 materias de 6 céditos ECTS cada una:

 • Gestión das organizacións turísticas.
 • Planificación de destinos turísticos e desenrolo sostible.
 • Métodos para o análise do turismo e influencia das novas tecnoloxías en hábitos de consumo..
 • Deseño, comercialización e promoción de productos turísticos.
 • Turismo Interior e Rural

O segundo cuatrimestre compónse de duas materias, unha de 6 créditos ECTS e outra de 9, un Traballo Fin de Master (6 créditos ECTS) e a realización de prácticas en empresas/entidades do sector turístico (9 créditos ECTS). A docencia deste segundo cuatrimestre finaliza no mes de marzo, para que o alumno poda facer as prácticas durante os meses de abril, maio e juño. O Traballo Fin de Master poder´áse defender no mes de marzo ou unha vez acabadas as prácticas, no mes de jullo. As materias deste segundo cuatrimestre son:

 • Turismo Termal e de Saúde (9 créditos ECTS)
 • Turismo de Natureza e Ecoturismo (6 créditos ECTS)

O master consta de duas modalidades: presencial e semipresencial.

Modalidade presencial: Nesta modalidad séguese a evaluación continua a través de traballos, casos prácticos, asistencia a clase xoves, vernes e sábado, según o horario de cada cuatrimestre, sendo obrigatorio asistir ao menos ao 80% de cada materia para ter dereito a evaluación continua en primeira convocatoria, e exame dependendo da materia, cada materia especificará o seu método de evaluación na guía da mesma

Modalidade semipresencial:Nste caso ofertaránse unha serie de clases de apoio en vernes pola tarde e sábado pla mañá -nunca de obligatoria asistencia- e colgaráse; todo o material nunha plataforma online onde o alumno poderá obter a documentación do curso, guías e manuais prácticos de apoio e os casos prácticos a realizar. Como o peso de ambas modalidades debe de ser o mesmo, ademáis dos traballos, casos e exámes realizados polos alumnos da modalidade presencial na mesma materia, deberán de realizar algún caso, lectura ou exercicio complementario para chegar ao mesmo número de horas de traballo que a modalidade presencial.

Ambas modalidades impártense en español, dando opción aos alumnos de entregar as actividades e traballos propostos en español ou galego. Cabe a posibilidade de entregar as actividades ou o Traballo Fin de Master, ademáis de en español ou en galego, en inglés ou portugués (para o cal previamente hai que solicitalo a coordinación do master).

Localizador
 • ¿Onde estamos?
 • ¿A onde imos?
 • ¿Qué podemos ver?
Bolsa de empleo
 • Envía o teu CV
 • Busca un perfil
 • Define as preferencias
Facultad de CC Empresariales y Turismo, As Lagoas, 32004, Ourense. Teléfonos: 988 368 865 / 988 368 700  Aviso legal   diseño Redegal   Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!