Facebook Twitter Linkedin Foursquare Blog info@masterturismoourense.es
Matricula

Perfil de ingreso e requisitos de formación previa

O perfil para poder matricularse no mestrado é ser Titulado Universitario: diplomado/graduado/licenciado; tendo preferencia os que teñan unha titulación vinculada co turismo, xa que o 80% das prazas resérvanse para alumnos con dita titulación.

Prazas ofertadas

Ofértanse un total de 40 prazas, 25 para a modalidad presencial e 15 para a modalidad semipresencial. En caso de que non se cubran na sua totalidad, pódense traspasar dunha modalidad a outra. Tamén se reservan 5 prazas para alumnos extranxeiros.

Criterios de admisión e selección de estudantes

 • Curriculum académico, especialmente nas materias relacionadas co Master
 • Curriculum profesional, especialmente no ámbito do turismo
 • Coñecemento de idiomas
 • Estancias no extranjero, cursos e outros coñecementos e méritos relacionados co Postgrado

Documentación a entregar na preinscripción

 • Copia título universitario
 • Copia expediente académico
 • Copia DNI/Pasaporte
 • Curriculum vitae
 • Folla preinscripción firmada
 • Os alumnos extranxeiros tamén deberán entregar a solicitud de admisión no master e a solicitud de equivalencia.
 • (*) Esta documentación débese entregar na secretaría do centro ensinando os orixinais ou enviarse por correo postal (neste caso copias compulsadas).

PREZOS PARA O CURSO 2017/2018

As taxas para o curso 2017/2018 que fixou a Xunta de Galicia son as seguintes:

 • Master epígrafe B, primeira matrícula: 21.61 euros o crédito.
 • Master epígrafe B, segundas e sucesivas matrículas: 26.68 euros o créditos.

PROPOSTA DE CALENDARIO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2017/2018

(Aprobada na reunión da Comisión de Estudos de Posgrao do 12 de maio do 2017)

PRIMERIO PRAZO
PREINSCRICIÓN 21 DE XUÑO AO
3 DE XULLO DO 2017
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 11 DE XULLO DO 2017
RECLAMACIÓNS 12 AO 14 DE XULLO DO 2017
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 18 DE XULLO DO 2017
MATRÍCULA 19 AO 24 DE XULLO DO 2017
SEGUNDO PRAZO
PREINSCRICIÓN 25 DE AGOSTO AO
3 DE SETEMBRO DO 2017
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 8 DE SETEMBRO DO 2017
RECLAMACIÓNS 9 AO 12 DE SETEMBRO DO 2017
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 14 DE SETEMBRO DO 2017
MATRÍCULA 15 AO 18 DE SETEMBRO DO 2017
TERCEIRO PLAZO (S&Oatcute; SE SOBRAN PRAZAS)
PREINSCRICIÓN 25 DE SETEMBRO AO
27 DE OUTUBRO DO 2017
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS 3 DE OUTUBRO DO 2017
RECLAMACIÓNS 4 AO 6 DE OUTUBRO DO 2017
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS 11 DE OUTUBRO DO 2017
MATRÍCULA 12 AO 13 DE OUTUBRO DO 2017
CONTINUACIÓN DE ESTUDOS
01 AO 12 DE SETEMBRO DO 2017

MAIS INFORMACIÓN


MODO DE PREINSCRICIÓN

 • A matrícula realizarase a través do seguinte link: Matrícula

  A través desta aplicación faráse la preinscripción e posterior matriculación. A documentación restante requerida (título universitario, expediente, curriculum, copia DNI e folla de preinscripción firmada) presentarase, xunto copia do orixinal para ser cotexada, na secretaría da Facultade de CC Empresariais e Turismo de Ourense. Pode ser enviada por correo postal (neste caso COPIAS COMPULSADAS).
  Os alumnos estranxeiros tenrán que presentar tamén en secretaría ademais do título universitario e expediente, Solicitude de admisión no Posgrao e Solicitude de equivalencia (non ten por qué estar o título homologado, senón que a Comisión Académica considere que pode acceder ao postgrado).

Se ten alguna dúbida pode consultarnos: (*) obrigatorioCoa entrada en vigor da Lei 34/02 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, e da vixente Lei orgánica 15 13/12/1999 de protección de datos española, estamos obrigados a comunicarlle que o seu enderezo de correo figurará nunha base de datos de contactos e formará parte dun arquivo automatizado co obxecto de continuar ofrecéndolle noticias sobre a nosa organización, así como comunicarlle a posibilidade de cancelación ou modificación dos seus datos. Os datos forman parte dun arquivo xestionado polo Master de Turismo. De acordo LOPD 15/1999 do 13 de decembro, vostede ten dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercitar por correo electrónico a info@masterturismoourense.es indicando BAIXA ARQUIVO ou MODIFICACIÓN ARQUIVO.

Localizador
 • ¿Onde estamos?
 • ¿A onde imos?
 • ¿Qué podemos ver?
Bolsa de empleo
 • Envía o teu CV
 • Busca un perfil
 • Define as preferencias
Facultad de CC Empresariales y Turismo, As Lagoas, 32004, Ourense. Teléfonos: 988 368 865 / 988 368 700  Aviso legal   diseño Redegal   Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!